Увеличаване на устойчивостта чрез наблюдение на Земята
(2013 – 2014)

 
Начало | Партньори | РП 202 | БГ екип | Крайни потребители | Национално съфинансиране - МОН

Партньори

Astrium Services – Spot Image S.A., Франция
geomer GmbH, Германия
GeoVille, Австрия
Университет Твенте (ITC), Холандия
ЮНЕСКО, офис Венеция, Италия
НИМХ, България
Meteo France, Франция
ROSA, Румъния
Astrium Services – Infoterra GmbH, Германия
Уеб поддръжка: Минка Стоянова, Цанка Младенова