Високи облаци
Начало | Класификация | Високи | Средни | Ниски | Купести | Албум(немски)

Перести (Cirrus — Ci): отделни бели влакнести облаци, обикновено много тънки и прозрачни, но понякога са по-плътни или памукоподобни образувания. Лесно се отличават от облаците на средна височина по своята тънкост, прозрачност и отчетливо влакнест строеж. По здрач могат да се наблюдават дълго осветени от Слънцето. При настъпване на мрака изглеждат плътни и тъмни. Дебелината им е от няколко метра до няколко километра. Добре прозират Слънцето, Луната и звездите. През деня прозира сиво-синьото небе. Понякога се наблюдават и части на халото.

Пересто-кълбести (Cirrocumulus — Cc): бели, тънки облаци, състоящи се от малки вълни или грапавини (без сив оттенък). Частично имат влакнест строеж или непосредствено преминават в покривка Ci или Cs. Без връзка с тези облаци Cc се наблюдават рядко. За Cc е характерно бързото появяване и бързото изчезване. Добре прозират Слънцето, Луната и звездите. През деня прозира сиво-синьото небе.

Пересто-слоести (Cirrostratus — Cs): имат вид на бяла или небесносиня тънка еднородна пелена понякога с леко влакест строеж. От перестите се отличават по това, че пелената Cs е по-еднородна и непрекъсната. От As се отличават с по-малка плътност и наличието на хало. През деня при наличие на Cs предметите по Земята дават сенки. Прозират Слънцето, Луната, понякога — ярките звезди и слабо — небето. При наблюдение отгоре се вижда долно слънце.


Албум

Изказваме благодарност на Анастасия Стойчева за предоставените снимки и на Анелия Сотирова и Ирина Иванова за оказаното съдействие!

Национален институт по метеорология и хидрология