Облаци с вертикално развитие
Начало | Класификация | Високи | Средни | Ниски | Купести | Албум(немски)

Купести (Cumulus — Cu) плътни, развити по вертикалата облаци, с бели куполообразни или кълбести върхове и плоски сивкави или синкави основи. Могат да бъдат във вид на отделни редки облаци или във вид на значителни натрупвания, закриващи почти цялото небе. За разлика от Sc Cu не образуват плътни дълги валове или плътни слоеве. Различието между Cu cong и Cb се състои в това, че върховете на последните започват да се заледяват, придобивайки переста структура. От Cb обикновено падат валежи или се наблюдава явлението вирга (дъжд недостигащ земята). Слънцето не прозира през централната част на купестите облаци, а само през техния край.

Купесто-дъждовни (Cumulonimbus — Cb) бели, плътни облаци с тъмни понякога синкави основи, издигащи се във вид на огромни, прилични на планини облачни маси. Върховете им имат в голямата си част влакнест строеж. Често се наблюдават във вид на отделни редки облаци, но може да има и натрупване или даже облачен вал от Cb. Облаците Cb се отличават от Cu cong по разлетите си върхове, губещи своята закръглена форма и придобиващи переста (влакнеста) структура, и освен това по формата си на наковалня. Слънцето не прозира. Засенчените части на облака са тъмни, а осветените от Слънцето ярко бели.


Албум

Изказваме благодарност на Анастасия Стойчева за предоставените снимки и на Анелия Сотирова и Ирина Иванова за оказаното съдействие!

Национален институт по метеорология и хидрология