Средни облаци
Начало | Класификация | Високи | Средни | Ниски | Купести | Албум(немски)

Висококупести (Altocumulus — Ac): бели, понякога синкави облаци във вид на вълни, състоящи се от отделни вълни или парцалчета. Обикновено те са разделени от прозиращото небе, но понякога се сливат в почти плътна покривка. От пересто-купестите Ac се отличават с по-голямата си плътност и големите видими размери на отделните елементи, също и по това, че Ac не са свързани непосредствено със слоевете Ci облаци. От Sc се отличават с по-голямата си височина и прозрачност. В тънките висококупести облаци Слънцето и Луната прозират на места, наблюдават се венци. Понякога се наблюдава оцветяване.

Високослоести (Altostratus — As): сива или синкава еднородна пелена от облаци с леко влакнест строеж. Обикновено тази пелена постепено закрива цялото небе. Понякога от долната повърхност на пелената As се забелязват слабо изразени вълни. Облаците As се отличават от Cs с по-голяма плътност и наличие на валежи. Последните никога не достигат земята, но могат да се наблюдават във вид на падащи ивици на фона на покривката от As. Облаците As лесно се отличават от Ac, тъй като те образуват плътен слой без правилна вълниста структура. От Ns се отличават с по-голямата си височина и малката си плътност. Слънцето и Луната прозират както през матово стъкло. В тънките прозиращи As понякога се наблюдава венец. Облаците често имат сивосин отенък.


Албум

Изказваме благодарност на Анастасия Стойчева за предоставените снимки и на Анелия Сотирова и Ирина Иванова за оказаното съдействие!

Национален институт по метеорология и хидрология