Класификация на облаците
Начало | Класификация | Високи | Средни | Ниски | Купести | Албум(немски)
Високи облаци, CH
Долна граница над 6000 м.
Вид Описание
Перести(Cirrus),(Ci)
Няма наличие на валеж. Много често се наблюдава явлението хало. Това са най-високите облаци от тези на високия етаж, затова сутрин те се осветяват най-рано преди изгрев слънце и започват да тъмнеят най-късно след залез слънце. Те са с влакнеста структура най-често нежни, бели, без сенки, понякога с копринен блясък.
Пересто-купести (Cirrocumulus — Cc)
Няма наличие на валеж. Те се състоят от дребни бели кълбести образувания, пухчета без сиви оттенъци, разположени на групи или редове. В Cc може да се наблюдава явлението хало.
Пересто-слоести (Cirrostratus — Cs)
Тънка беловата пелена с нишковидна или еднообразна структура. През нея лесно се очертават контурите на слънцето и луната. Тези облаци са придружени обикновено с оптическо явление хало. Пелената може да закрива изцяло или отчасти небето.
Средни облаци, CM
Долната им граница лежи над 2000 м. и под 6000 м.
Вид Описание
Висококупести облаци (Altocumulus — Ac) Ac представляват слоеве или редове от пластини или банки, най-често с бял цвят, но често и със затъмнени части (сиви). Тъй като Ас се състоят от водни капки или снежинки, те не дават явлението хало. Характерни явления за тях са седефени венци около небесните светила с преобладаване на розови и зеленикави оттенъци на краищата на облаците, когато те преминават близо край слънцето и луната. Това явление е характерно и се нарича "иризация". Валежи като правило от Ас не падат.
Високoслоести (Altostratus — As) Влакнеста еднообразна или леко набраздена покривка, преимуществено със сив или синеват цвят. Може да покрива изцяло или отчасти небето. През по-тънките As слънцето и луната се виждат като през матирано стъкло. Често As може да се вплътнят прогресивно, да надвиснат над основата и да се преварнат в Ns(слоесто-дъждовни). As не дава хало.
Ниски облаци, CL
Основите на облаците са разположени под 2000 м. и могат да започват понякога от земята.
Вид Описание
Слоесто-купести (Stratocumulus-Sc) Педставляват слой от елементи със структурна форма и са с крупен мащаб, големината им надминава десетократния видим размер на слънцето. По принцип няма валеж, но е възможен незначителен по крайбрежието и над хълмовете. Вазможно е вплътняване, скриващо слънцето и луната. Когато Sc е тънък светилата все пак са видими.
Слоести (Stratus — St) Това е облачен слой обикновено сив с достатъчно еднообразна основа. Има възможност от St да падне ръмеж, кристалчета от лед и зърнест сняг. Когато слънцето е видимо през него, контурите му са ясно различими. St не дава явлението хало.
Слоесто-дъждовни (Nimbostratus — Ns) Еднороден безформен слой с тъмносив цвят, а лете със синкав оттенък. Валежът,който пада от този облак, е непрекъснат и равномерен.
Облаци с вертикално развитие
Вид Описание
Купести (Cumulus — Cu) Представляват отделни плътни облачни маси с добре очертани краища. Те се развиват вертикално във вид на кули или заоблени хълмове. Върховете им най-често са набъбнали и имат вид на цветно зеле. Cu се състоят от много дребни капчици и като правило не дават валеж и само в редки случаи от тях могат да паднат отделни капки.
Купесто-дъждовни (Cumulonimbus — Cb) Облачни маси, представляващи мощни възвишения във вид на кули, връхните части на които имат влакнеста структура. Cb обикновенно се свързват с проливен дъжд и град.

Изказваме благодарност на Анастасия Стойчева за предоставените снимки и на Анелия Сотирова и Ирина Иванова за оказаното съдействие!

Национален институт по метеорология и хидрология