Ниски облаци
Начало | Класификация | Високи | Средни | Ниски | Купести | Албум(немски)

Слоесто-купести (Stratocumulus — Sc): сиви облаци, състоящи се от големи вериги, пластини или парцали, разделени от ивици светлина или свиващи се в плътна сива вълниста покривка. Sc са сходни в много отношения с Ac и се отличават от тях с по-малка долна граница, по-големи размери на отделните детайли и по-голяма плътност. От St и Ns се отличават с отчетлива долна граница и ясна вълниста структура. От Ns се отличават и по отсъствието на продължителни валежи. Дължината на отделните валове и отсъствието на значително вертикално развитие ги отличават от Cu. Слънцето и Луната могат да прозират само през тънките краища на облаците, при което понякога се наблюдават венци.

Слоести (Stratus — St): представляват еднороден слой със сивкав цвят, прилични на мъгла, издигната над земната повърхност. Често долната повърхност на този слой е разкъсана и парцалива. Обикновено St закриват цялото небе със сива пелена, но понякога могат да се наблюдават и във вид на разкъсана облачна маса. St се отличават от Sc с неправилен строеж, слабо изразена вълнова структура и по-малка височина. От Ns се отличават с по-светлосивия си цвят, по-малко влакнестия си строеж и отсъствие на продължителен дъжд. Освен това Ns са свързани обикновено с As. Под облака понякога се образуват тъмни разкъсани дъждовни облаци (fraktonimbus-Frnb). Слоят Frnb само се пронизва от валежи, падащи от по-горните облаци. Слънцето и Луната обикновено не прозират. В много тънки слоеве понякога се наблюдават ярки венци.

Слоесто-дъждовни (Nimbostratus — Nb): имат вид на тъмносив облачен слой. При валежи той изглежда еднороден. В прекъсванията между падането на валежите се забелязва нееднородност и даже вълнистост на слоя облаци. Основата на слоя облаци Ns е винаги размита. Често под слоя Ns се образуват Frnb. Ns се отличават от St с по-тъмен цвят, нееднородност на строежа и наличие на продължителни валежи. Слънцето и Луната не прозират. Особени оптически явления отсъстват.


Албум

Изказваме благодарност на Анастасия Стойчева за предоставените снимки и на Анелия Сотирова и Ирина Иванова за оказаното съдействие!

Национален институт по метеорология и хидрология