NIMH

120 години Българска метеорологична служба
150 години метеорологични наблюдения в България

8-9 ноември 2010


ENG
Начало | Програма | Научна сесия | Спомоществуватели | Снимки

Научна сесия
по случай 150 години метеорологични измервания
и 120 години от основаването на Националната метеорологична служба на България

09 ноември 2010, вторник
Място на провеждане — Големия салон на БАН


9:00-9:10 Акад. Георги Милошев Откриване на научната сесия
9:10-9:30 Д-р Мишел Жаро Генерален секретар на СМО Климатичните промени и процесите на адаптация (на английски език)
9:30-9:50 Д. Сираков Моделни оценки на регионалните климатични промени и тяхното влияние върху качеството на въздуха в България
9:50-10:10 В. Александров Колебания и изменения на климата в България
10:10-10:25 Е. Бъчварова Атмосферен граничен слой — параметризация, измервания, приложения
10:25-10:40 Д. Димитров, Сн. Балабанова, Е.Артинян, Г.Кошинчанов Настояще и бъдеще на хидроложките прогнози в НИМХ
10:40-10:55 Ст. Модев, УАСГ Развитие на хидрологията в България
10:55-11:10 И. Няголов Водностопански изследвания в помощ на управлението и използването на води
11:10-11:30 КАФЕ ПАУЗА
11:30-11:45 Т. Митова – ИП „Никола Пушкаров” при СА Ролята на сеитбообращението за смекчаване на неблагоприятните климатични въздействия върху продуктивността на културите
11:45-12:00 С. Чехларова,М. Мотева
ИММ при СА
Предизвикателства, концепции и технологично обновяване на напояването при съвременните климатични условия в България
12:00-12:15 Хр. Георгиев Оперативни прогнози на времето в НИМХ
12:15-12:30 А. Ценкова Анализ и оценка на потенциала на слънцето и вятъра като енергийни източници
12:30-12:45 П.Нинов Количествени аспекти на повърхностния и подземния отток
12:45-13:00 Н. Лисев -УАСГ, Е. Артинян, Д.Димитров, Сн. Балабанова, Г. Кошинчанов - НИМХ Система за ранно предупреждение при наводнения в средното и долно течение на реките Марица и Тунджа
13:00-13:15 Д. Сираков Автоматизирана система за прогноза на химическото време в България
13:15-13:30 Й. Марински Мониторинг на околната среда в пристанище Бургас
13:30-13:45 В. Казанджиев Агроклиматични ресурси на България и оптимизиране на земеделското производство
13:45-14:00 Д. Гроздев, П. Димитрова Екстремални температурни рекорди на морската вода по българското черноморско прибрежие
14:00-14:15 Кратка дискусия и закриване на сесията

Изложба в Народното събрание           Постерна сесия

За заявки за участие и допълнителна информация можете да се обръщате към организационния научен комитет по и-мейл: 120years(AT)meteo.bg или на тел. 9753350.