::> Начало
::> Услуги
Пример за лоша заявка
::> Документи
::> Контакти

::> Сезонни прогнози

::> Климатични промени (за МОСВ)
(pdf - in English)
::> Облаци
::>Стълбовете - вид хало
::> Опасни явления

--->Услуги

Най-често търсените услуги:

  • издаване на документи за настъпили метеорологични събития и природни бедствия, довели до материални щети; документите служат пред държавни и съдебни органи или застрахователни компании.
  • издаване на метеорологични справки за нуждите на строителството на сгради и съоръжения или друга стопанска дейност.

За да получите необходимата Ви справка, трябва да подадете заявка (pdf 78kb) в деловодството на института, в която да опишете точно какво желаете. Метеорологичната информация е специфична и тълкуването й от неспециалист може да доведе до нееднозначност или неразбиране.

Често пъти се иска температурата в даден район. Но за нас има различни температури - температура, измерена в даден срок, минимална денонощна температура, средноденонощна, средномесечна температура и т.н. Освен това измерената температура се отнася до дадена станция. В искания район може да имаме няколко станции и не всички да са Ви необходими.

Примерите за неточни заявки са много. Наш съвет е, преди да подадете Вашата заявка, да се консултирате с нашите специалисти на телефоните, дадени за контакти, или чрез посочения e-mail. Когато кажете за какво са Ви необходими данните, нашите специалисти с многогодишен опит в работата с клиенти - граждани, строители, застрахователи, съдилища и др. - ще Ви посъветват първо, каква информация ще Ви свърши най-добра работа, и второ, как точно да опишете в заявката какво желаете.

Примери за документи, които издаваме...


 
Новият метеорологичен спътник (снимки от 10.10.2006, 08:45)
RGB - естествени цветове

RGB - естествени цветове, цял диск

RGB - въздушни маси