::> Начало
::> Услуги
::> Документи
::> Контакти

::> Сезонни прогнози
10 години сезонна прогноза в България
Какво е сезонна прогноза с числен модел?

::> Климатични промени (за МОСВ)
(pdf - in English)
::> Облаци
::>Стълбовете - вид хало
::> Опасни явления

--->Сезонна прогноза

Анализ на средните температури и сумите на валежите за България по сезони

Средна температура

Отклонение на температурата от нормата

Сума на валежа

Сума на валежа в % от нормата

 
Новият метеорологичен спътник (снимки от 10.10.2006, 08:45)
RGB - естествени цветове

RGB - естествени цветове, цял диск

RGB - въздушни маси