::> Начало
::> Услуги
::> Документи
::> Контакти

::> Сезонни прогнози
10 години сезонна прогноза в България
Какво е сезонна прогноза с числен модел?

::> Климатични промени (за МОСВ)
(pdf - in English)
::> Облаци
::>Стълбовете - вид хало
::> Опасни явления

--->Сезонна прогноза

10 години сезонна прогноза в България

През ноември 2005 г. за първи път в България е издадена експериментална сезонна прогноза за страната за сезон зима (декември-януари-февруари) 2005/06 г. През 2010 г. сезонната прогноза става оперативен ежемесечен продукт на Българската метеорологична служба. Прогнозирането на характера на сезоните е бурно развиваща се област на съвременната метеорологична наука за времето и климата. Въпреки това успеваемостта на сезонната прогноза за България остава малка, но с тенденция за повишаване. На годишната среща "Използване на прогнозите на Европейски център за средносрочна прогноза на времето", 8-10 юни 2015, Рединг, Обединено кралство Великобритания, е представена оценка на 10 години "Опит със сезонна прогноза в Българската служба за времето" (постер на английски език - pdf). Работата е представена и на 15-та Годишна среща на Европейското метеорологично общество и 12-та Европейска конференция по приложна метеорология, 7-11 септември 2015 г., София, България, като устен доклад в сесия "Медии и комуникация".


 
Новият метеорологичен спътник (снимки от 10.10.2006, 08:45)
RGB - естествени цветове

RGB - естествени цветове, цял диск

RGB - въздушни маси