::> Начало
::> Услуги
::> Документи
::> Контакти

::> Сезонни прогнози

::> Климатични промени (за МОСВ)
(pdf - in English)
::> Облаци
::>Стълбовете - вид хало
::> Опасни явления

--->Документи


На вниманието на
Института по метрология

Заявка

Моля, за нуждите на фирма "Фирма" да ни бъде направена метрологична прогноза /или справка/ за наситеността на валежите през периода от 01.05.2005 г. до 31.08.2005 г. в район Самоков, от която да е видно, че през посочения период валежите са били над нормата за този период през минали години.

Тази заявка съдържа следните грешки:

  1. Нашият институт е по метЕОрология и хидрология - ние изучаваме атмосферата и водите - реки и подпочвени води. Писмото обаче е адресирано до Института по метрология, който се занимава с уредите и методиките на измерване: напр. що е то килограм, къде и как се пази еталонът за килограм и др. Формално погледнато трябваше да върнем това писмо като неадресирано до нас.
  2. "прогноза (или справка)" - и все пак кое от двете? Ние имаме архив от стари прогнози, които са се сбъднали или не с различна вероятност. Едва ли те интересуват, подалия тази заявка. Сигурно на него му трябват измерванията такива, каквито са били.
  3. "наситеността на валежите" - такава метеорологична или физична величина няма и следователно не се измерва. Валежите се характеризират с количество, вид, продължителност, интензивност.
Докато за института разбрахме, че писмото е за нас, за прогнозата се досетихме, че не е нужна на клиента, за конкретната характеристика на валежа, която той нарича "наситеност" не сме сигурни, какво точно е искал. Разбира се, не се знае от всеки човек как се наричат характеристиките на дадена метеорологична величина и какво точно се измерва. Затова Ви съветваме да се допитате до нашите специалисти на посочените телефони.

 
Новият метеорологичен спътник (снимки от 10.10.2006, 08:45)
RGB - естествени цветове

RGB - естествени цветове, цял диск

RGB - въздушни маси