23.03.2012 г. Междунарден ден на метеорологията
000-DSC_0001.JPG.small.jpeg

001-DSC_0002.JPG.small.jpeg

002-DSC_0003.JPG.small.jpeg

003-DSC_0004.JPG.small.jpeg

004-DSC_0005.JPG.small.jpeg

005-DSC_0006.JPG.small.jpeg

006-DSC_0007.JPG.small.jpeg

007-DSC_0009.JPG.small.jpeg

008-DSC_0010.JPG.small.jpeg

009-DSC_0011.JPG.small.jpeg

010-DSC_0012.JPG.small.jpeg

011-DSC_0013.JPG.small.jpeg

012-DSC_0014.JPG.small.jpeg

013-DSC_0015.JPG.small.jpeg

014-DSC_0017.JPG.small.jpeg

015-DSC_0021.JPG.small.jpeg

016-DSC_0022.JPG.small.jpeg

017-DSC_0023.JPG.small.jpeg

018-DSC_0024.JPG.small.jpeg

019-DSC_0025.JPG.small.jpeg

020-DSC_0026.JPG.small.jpeg

021-DSC_0027.JPG.small.jpeg

022-DSC_0028.JPG.small.jpeg

023-DSC_0030.JPG.small.jpeg

024-DSC_0031.JPG.small.jpeg

025-DSC_0032.JPG.small.jpeg

026-DSC_0033.JPG.small.jpeg

027-DSC_0034.JPG.small.jpeg

028-DSC_0035.JPG.small.jpeg

029-DSC_0036.JPG.small.jpeg

030-DSC_0037.JPG.small.jpeg

031-DSC_0038.JPG.small.jpeg

032-DSC_0041.JPG.small.jpeg

033-DSC_0042.JPG.small.jpeg

034-DSC_0044.JPG.small.jpeg

035-DSC_0045.JPG.small.jpeg

036-DSC_0046.JPG.small.jpeg

037-DSC_0047.JPG.small.jpeg

038-DSC_0048.JPG.small.jpeg

039-DSC_0052.JPG.small.jpeg

040-DSC_0053.JPG.small.jpeg

041-DSC_0056.JPG.small.jpeg

042-DSC_0057.JPG.small.jpeg

043-DSC_0058.JPG.small.jpeg

044-DSC_0059.JPG.small.jpeg

045-DSC_0060.JPG.small.jpeg

046-DSC_0061.JPG.small.jpeg

047-DSC_0062.JPG.small.jpeg

048-DSC_0063.JPG.small.jpeg

049-DSC_0064.JPG.small.jpeg

050-DSC_0065.JPG.small.jpeg

051-DSC_0067.JPG.small.jpeg

052-DSC_0068.JPG.small.jpeg

053-DSC_0069.JPG.small.jpeg

054-DSC_0070.JPG.small.jpeg

055-DSC_0071.JPG.small.jpeg

056-DSC_0072.JPG.small.jpeg

057-DSC_0073.JPG.small.jpeg

058-DSC_0074.JPG.small.jpeg

059-DSC_0075.JPG.small.jpeg

060-DSC_0076.JPG.small.jpeg

061-DSC_0077.JPG.small.jpeg

062-DSC_0078.JPG.small.jpeg

063-DSC_0079.JPG.small.jpeg

064-DSC_0080.JPG.small.jpeg

065-DSC_0081.JPG.small.jpeg

066-DSC_0082.JPG.small.jpeg

067-DSC_0083.JPG.small.jpeg

068-DSC_0084.JPG.small.jpeg

069-DSC_0086.JPG.small.jpeg

070-DSC_0087.JPG.small.jpeg

071-DSC_0088.JPG.small.jpeg

072-DSC_0089.JPG.small.jpeg

073-DSC_0090.JPG.small.jpeg

074-DSC_0091.JPG.small.jpeg

075-DSC_0092.JPG.small.jpeg

076-DSC_0094.JPG.small.jpeg

077-DSC_0096.JPG.small.jpeg

078-DSC_0097.JPG.small.jpeg

079-DSC_0098.JPG.small.jpeg

080-DSC_0100.JPG.small.jpeg

081-DSC_0102.JPG.small.jpeg

082-DSC_0103.JPG.small.jpeg

083-DSC_0104.JPG.small.jpeg

084-DSC_0105.JPG.small.jpeg

085-DSC_0106.JPG.small.jpeg

086-DSC_0108.JPG.small.jpeg

087-DSC_0109.JPG.small.jpeg

088-DSC_0112.JPG.small.jpeg

089-DSC_0113.JPG.small.jpeg

090-DSC_0114.JPG.small.jpeg

091-DSC_0115.JPG.small.jpeg

092-DSC_0116.JPG.small.jpeg

093-DSC_0117.JPG.small.jpeg

094-DSC_0118.JPG.small.jpeg

095-DSC_0119.JPG.small.jpeg

096-DSC_0120.JPG.small.jpeg

097-DSC_0124.JPG.small.jpeg

098-DSC_0125.JPG.small.jpeg

099-DSC_0126.JPG.small.jpeg

100-DSC_0127.JPG.small.jpeg

101-DSC_0128.JPG.small.jpeg

102-DSC_0131.JPG.small.jpeg

103-DSC_0132.JPG.small.jpeg

104-DSC_0134.JPG.small.jpeg

105-DSC_0136.JPG.small.jpeg

106-DSC_0137.JPG.small.jpeg

107-DSC_0138.JPG.small.jpeg

108-DSC_0139.JPG.small.jpeg

109-DSC_0140.JPG.small.jpeg

110-DSC_0141.JPG.small.jpeg

111-DSC_0142.JPG.small.jpeg

112-DSC_0143.JPG.small.jpeg

113-DSC_0144.JPG.small.jpeg

114-DSC_0145.JPG.small.jpeg

115-DSC_0146.JPG.small.jpeg

116-DSC_0147.JPG.small.jpeg

117-DSC_0148.JPG.small.jpeg

118-DSC_0149.JPG.small.jpeg

119-DSC_0150.JPG.small.jpeg

120-DSC_0151.JPG.small.jpeg

121-DSC_0152.JPG.small.jpeg

122-DSC_0153.JPG.small.jpeg

123-DSC_0154.JPG.small.jpeg

124-DSC_0155.JPG.small.jpeg

125-DSC_0156.JPG.small.jpeg

126-DSC_0157.JPG.small.jpeg

127-DSC_0158.JPG.small.jpeg

128-DSC_0159.JPG.small.jpeg

129-DSC_0160.JPG.small.jpeg

130-DSC_0161.JPG.small.jpeg

131-DSC_0163.JPG.small.jpeg

132-DSC_0164.JPG.small.jpeg

133-DSC_0165.JPG.small.jpeg

134-DSC_0166.JPG.small.jpeg

135-DSC_0167.JPG.small.jpeg

136-DSC_0168.JPG.small.jpeg

137-DSC_0171.JPG.small.jpeg

138-DSC_0172.JPG.small.jpeg

139-DSC_0173.JPG.small.jpeg

140-DSC_0175.JPG.small.jpeg

141-DSC_0177.JPG.small.jpeg

142-DSC_0179.JPG.small.jpeg

143-DSC_0180.JPG.small.jpeg

144-DSC_0181.JPG.small.jpeg

145-DSC_0182.JPG.small.jpeg

146-DSC_0183.JPG.small.jpeg

147-DSC_0185.JPG.small.jpeg

148-DSC_0186.JPG.small.jpeg

149-DSC_0187.JPG.small.jpeg

150-DSC_0192.JPG.small.jpeg

151-DSC_0193.JPG.small.jpeg

152-DSC_0195.JPG.small.jpeg

153-DSC_0196.JPG.small.jpeg

154-DSC_0197.JPG.small.jpeg

155-DSC_0198.JPG.small.jpeg

156-DSC_0199.JPG.small.jpeg

157-DSC_0200.JPG.small.jpeg

158-DSC_0201.JPG.small.jpeg

159-DSC_0202.JPG.small.jpeg

160-DSC_0204.JPG.small.jpeg