Национален институт по метеорология и хидрология

Национален институт по геофизика, геодезия и география-БАН

CW BULGARIA
Българско законодателство за озона (O3):
Максимален дневен праг (8-часова текуща средна стойност) (D8T): 120 μg/m3
Разрешен брой превишения на D8T за една година: 25 (средно за 3 години)
Информационен праг (часова стойност): 180 μg/m3
Алармен праг (часова стойност): 240 μg/m3

РЕГИОНИ

 
 
Финансиран от
Националния научен фонд България