Национален институт по метеорология и хидрология
Българска система за ранно предупреждение за възможен пренос на радиоактивно замърсяване в случай на ядрена авария в Европа

!!!! ВАЖНО !!!!
Представените резултати са симулации, а не реални аварии.


Траектории (хоризонталното меню горе)

Визуализацията на 3-дневни прогнозни траектории на частици, изпуснати от избрани атомни електроцентрали в Европа, може да бъде извикана чрез кликване върху табовете над изображението. 36-те АЕЦ са представени в групи по 6 за по-добра видимост. Имената на всяка АЕЦ могат да бъдат намерени по номера от списъка вдясно.

Изобразените траектории от всяка точка, съответстват на 3 височини на освобождаване: 100 м, 300 м и 1000 м

Началният час на всяка траектория е 00:00 на текущия ден. Точките на всяка траектория определят позицията на частицата след 12, 24, 36,..., 72 часа. Позициите на самите АЕЦ са показани със звездички.


Концентрация и отлагания (менюто вдясно)

Поставянето на курсора върху име на АЕЦ в списъка вдясно извиква падащо меню с 2 опции: концентрация и депозиция (отлагане), които са връзки към анимации на симулирана ядрена авария. Параметрите на аварията са фиксирани (показани в анимацията) и симулират мощно изхвърляне на радиоактивен материал.

Концентрации и отлагания