::> Начало
::> Услуги
::> Документи
::> Контакти

::> Сезонни прогнози

::> Климатични промени (за МОСВ)
(pdf - in English)
::> Облаци
::>Стълбовете - вид хало
::> Опасни явления

--->Начало

Сезонна прогноза за България (отваря се в нов прозорец)
(обновява се между 27-мо и 30-то число ВСЕКИ месец)

 Оценка на зима 2020-2021 г. - температури, валеж.

 

Карта на валежите

(в нов прозорец);
Анализ на денонощната сума на валежа от 7:30 ч. на 06.05.2021 г. до 7:30 ч. на 07.05.2021 г., използвайки модела ALADIN и данни от станциите на НИМХ

Температура на усещане

(в нов прозорец);
Карти на индекса на комфорт — анализ и прогноза

Пожароопасност

(в нов прозорец);
Карти на индекса на пожароопасност — анализ и прогноза


(в нов прозорец);
Височина на снежната покривка на 07.05.2021 г. по данни от станциите на НИМХ
Лява скала — снежна покривка в сантиметри. Дясна скала — надморска височина в метри.

Месец април:Средна месечна температура (градуси С), април

 

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), април

 

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), април.

 

Месечна сума на валежа в % от нормата,април

 
 
 

Месечен ход на температурата и валежите
София


Пловдив


Плевен


Варна

 

Информационният център в НИМХ бе създаден с цел да отговори на нарастналия интерес на бизнеса и обществото към продуктите на института, използвайки достиженията на новите информационни технологии.

Дейността ни е изследователска и оперативна — работа по изграждане и експлоатация на интегрирана информационна метеорологична система от получване на сурова метеорологична и хидрологична информация, през нейната първична обработка, числен анализ и числена прогноза, до предоставянето й на клиентите в удобен вид.


 
Новият метеорологичен спътник (снимки от 10.10.2006, 08:45)
RGB - естествени цветове

RGB - естествени цветове, цял диск

RGB - въздушни маси